Ordet er frit

At lykkes med procesdesign

24. oktober 2012

AF KRISTINE KARLSHØJ

 

For tiden arbejder jeg meget med et begreb, jeg kalder “procesdesign”. Ordet virker måske en smule udefinerbart smart, men der er slet ikke noget hanky-panky ved det begreb. Jeg bruger det blandt andet til strukturering af de kulturelle projekter, jeg er med til at skabe i Svendborg.

 

Hvis vi starter bagfra, så indeholder design for mig to væsentlige vinkler. En æstetisk vinkel, hvor vi kan tale om et produkt eller ydelses skønhed. Den anden vinkel på design er begrebets mere praktiske opbygning. Du har en udfordring, en problemstilling, som kan løses igennem kreativ idéudvikling og nyttige redskaber for at munde ud i et produkt eller en ydelse.

Begrebet proces er for mig et udtryk for det at starte et sted og bevæge sig gennem faser for at nå et andet sted hen. Procesdesign er derved en samlet betegnelse for en styret bevægelse fra A til B med et æstetisk mål for øje.

Læs mereKommentarer: Ingen kommentarer endnu

Byrådsflertartal skriver til Beskæftigelsesministeren for sikkerhed om efterlønspenge

16. oktober 2012

Alle skal lov at beholde deres efterlønspenge

På initiativ fra Enhedslisten opfordrer et flertal af byrådsmedlemmerne i Svendborg Kommune beskæftigelsesminister Mette Frederiksen til at skabe sikkerhed for, at alle der kommer på kontanthjælp kan få lov at beholde deres efterlønspenge.

Flere sager i Svendborg har vist at borgernes efterlønspenge tilfalder kommunekassen, hvis man har fået pengene udbetalt inden man kommer på kontanthjælp. Hæver man derimod sine efterlønspenge mens man er på  kontanthjælp, sikrer loven at man beholde pengene. Denne forskelsbehandling vi et flertal af byrådsmedlemmerne i Svendborg Kommune have ministeren til at stoppe.

Henvendelsen:

Til beskæftigelsesministeren

Kære Mette Frederiksen

Vi er en række byrådsmedlemmer i Svendborg Byråd, som mener, at der sker en urimelig forskelsbehandling af borgere, som har hævet deres penge fra deres efterløn og efterfølgende kommer på kontanthjælp. Når de kommer på kontanthjælp, bliver Svendborg Kommune nødt til at modregne deres efterlønspenge i kontanthjælpen. De borgere som har hævet deres efterlønspenge, mens de var på kontanthjælp, kan derimod beholde deres penge. Det er ikke rimeligt, at der er denne forskel. Vi mener, at alle borgere skal have mulighed for at beholde deres efterlønspenge.

Vi kan ikke forstille os, at denne forskelsbehandling var tanken med lovgivningen, som åbnede op for, at man skattefrit kunne trække sine penge ud af ordningen frem til 1. oktober 2012. Det blev også besluttet, at denne mulighed også skulle gælde kontanthjælpsmodtagere, som kan få lov at beholde pengene, selvom de får større formue, end man normalt må have for at kunne modtage kontanthjælp.

Vi opfordrer dig til at tage initiativ til at ændre bekendtgørelsen eller på anden vis sikre, at alle borgere kan beholde deres efterlønspenge, uanset om de har fået udbetalt pengene før eller efter, de kom på kontanthjælp.

Fyns Amts Avis har været omtalt en af de sager hvor borgerne kommer i klemme, se:
· Fyns Amts Avis fra 20. August 2012 side 8-9: Kommunen vil have Gittes efterløn.
· Fyns Amts Avis fra 22. August 2012 side 8: Kommunen fulgte bare loven

Læs mereKommentarer: Ingen kommentarer endnu

Den ‘nye’ havn

1. oktober 2012

LEDER – mitsvendborg.dk – MAGASIN, oktober  
AF CHRISTIAN DAN JENSEN – Redaktør

 

Hvordan sikrer vi vores maritime kulturarv?

Lige netop det spørgsmål må vi stille os selv i denne tid, hvor vores havn står foran store forandringer. Ja, vi er forpligtede til at stille os det spørgsmål og samtidig tage ansvar for de helt fundamentale værdier, som i århundreder har været Svendborgs traditionsbundne identitet som søfartsby og hovedstad i Det Sydfynske Øhav.
Men samtidig med det, så er vi også forpligtede til at følge med udviklingen – hvis ikke Svendborg skal agterudsejles, for nu at bruge et maritimt udtryk.

Og hvad er det så lige, som stadig får os til at betragte os som en søfartsby?

Byens største arbejdsplads er ikke længere skibsværftet, fordi det lukkede og slukkede endeligt i 2001. Der bliver længere mellem coaster-anløbene ved kajerne. Ja, selv færgerne er jævnligt oppe til diskussion om, hvorvidt de skal anløbe Svendborg Havn, eller om de tjener et bedre formål ved at korte turen af ind gennem sundet.

Vi er derfor forpligtede til at se os selv med andre øjne.


Og så er det her med boliger på havnen! Føj for pokker… Det kan kun blive noget forfærdeligt noget. Høje grimme glasbygninger fyldt med sure, rige mennesker, som kun er flyttet ind for at ødelægge havnen for alle vi andre. Øv! Og findes der overhovedet eksempler på, at det rent faktisk godt kan lade sig gøre at skabe miljøer, som forener tingene i æstetisk harmoni med omgivelserne og i respekt for de kulturelle værdier i området.
Ja, naturligvis gør der det. Og derfor skal vi først og fremmest stoppe med at bruge skrækscenariet fra Nyborg som skræmmebillede.

Vi orker ikke at høre på det længere. Ingen i Svendborg tænker bare tilnærmelsesvis i retning af Nyborg. Så lad nu den ødelagte havn slikke sine sår i fred.


I stedet skal vi fremhæve de gode eksempler. Vi skal se mulighederne i at udvikle vores havn, så Svendborg bliver rollemodellen for havneudvikling. Ikke blot i Danmark, men også ude i hele verden. Vi skal altså tænke ud af boksen.

Ifølge en undersøgelse foretaget sidste år af 11CityDesign for Svendborg Kommune er der omtrent 140 virksomheder/institutioner i hele kommunen, som er knyttet til ”det blå”. Altså maritime erhverv. I 2009 skulle ’de blå’ virksomheder beskæftige 837 mennesker. Men hvor mange af disse er fysisk beskæftiget på havnen i Svendborg?

Der ligger altså potentielle muligheder i at skabe flere arbejdspladser og således bedre vilkår for vækst i forbindelse med Svendborg Havn. Måske ikke i den form, som vi kender nu, men i nye tidssvarende erhverv.

Og her kommer vi ikke udenom oplevelsesøkonomien. For netop her kan vi også sikre vores maritime kulturarv. Vi skal fortælle og sælge vores maritime historie gennem oplevelser, vidensdeling og bred knowhow i et spændende og kreativt havnemiljø.

Læs mereKommentarer: 4 kommentarer

Enhedslisten udsender alternativ til budgetforlig

24. september 2012

Enhedslisten siger nej til til nedskæringsbølge i 2014!

Svendborg Byråd har netop indgået et bredt budgetforlig om økonomien for Svendborg Kommune over de næste fire år. Og som de eneste af byrådets 29 medlemmer stemte Enhedslisten imod forliget.

- Enhedslisten deltager ikke i årets budgetforlig for Svendborg Kommune, fordi man vil gennemføre massive nedskæringer fra 2014. I stedet vil Enhedslisten spare på drift af bygninger og biler samt skære i forbuget af eksterne konsulenter, udtaler Jesper Kiel, som sidder i byrådet for Enhedslisten.
- Vi vil samtidig lade de nødvendige indtægter sikres ved at lægge pres på regeringen og om nødvendigt genindføre dækningsafgift og hæve grundskylden, tilføjer han.

Her kan man læse Enhedslistens forslag til budget.Kommentarer: Ingen kommentarer endnu

Energirenovering af de private boliger behøver økonomiske incitamenter

31. august 2012

SYNSPUNKT til forslag til Finanslov 2013

Indsendt af:

Niels Christian Nielsen, projektleder GO2Green

Jesper Lund-Larsen miljøpolitiskkonsulent   - 3F Fælles Fagligt Forbund

Peter Rathje adm. direktør - ProjectZero

 

Uden et direkte økonomisk incitament for boligejerne risikerer den positive udvikling i energirenovering af de private boliger at blive sat i stå. Både Svendborgs GO2Green og Sønderborgs ProjectZero, begge fokuseret på at skabe beskæftigelse i den hårdt trængte byggebranche, er bekymret for planerne om at fjerne den planlagte energirenoveringspulje fra Finansloven 2013. 


 

Det var et vigtigt element i energiforliget fra marts 2012 at oprette en energirenoveringspulje på 500 mio. kroner i 2013 og tilsvarende beløb i 2014 målrettet den private boligejer. Puljen var allerede en del af sidste års finanslovsforhandlinger mellem regeringen og Enhedslisten. Den ordning skulle erstatte den nuværende håndværkerfradragsordning. Imidlertid er energirenoveringspuljen skrottet i forslaget til Finansloven 2013.

Læs mereKommentarer: Ingen kommentarer endnu

Holder du også ferie i din egen by?

20. august 2012

(Foto: Aleksander Thuesen – alecfoy.com)

AF KRISTINE KARLSHØJ

Jeg ved stort set ikke noget bedre end at være på hjemmebane om sommeren. Friheden og roen. Tiden til at besøge de gode steder i min egen by, som jeg sjældent giver mig tid til i hverdagen. Og ja – vejret driller en gang imellem, og udlængslen bider i haserne, men ikke så stærkt, at det overgår denne nydelse.

Denne sommer har jeg tilbragt i min by – Svendborg. Og på min ø – Langeland. For mig er disse to steder den optimale kombination af ro og oplevelse.

Læs mereKommentarer: Ingen kommentarer endnu

Besejret af udviklingen

30. juli 2012


(Foto: Jes Hansen)

LEDER mitsvendborg.dk – MAGASIN, august 2012 
AF CHRISTIAN DAN JENSEN
Redaktør, mitsvendborg.dk

’Du kan ikke sidde der. Det er Pouls plads, og der har han siddet de sidste 14 år.’

Det er den første dag på min nye arbejdsplads, og jeg kender ikke et øje bortset fra værkføreren, som jeg havde været til samtale hos en uges tid inden. Han var kørt hjem til frokost – ligesom han altid gjorde det præcis ti minutter i tolv hver dag.

Lidt usikker på forholdene og rutinerne finder jeg en anden plads i frokoststuen, hvor jeg kan spise madpakken. Der bliver snakket rundt om bordet. Erik skal have klippet hækken her i weekenden. – Det skal jo gøres inden pinsen, siger han og understøttes hele vejen rundt.

Senere på dagen er jeg på min første opgave ude i byen med Finn. Han har ligesom Poul og Erik været på arbejdspladsen i rigtig mange år og har også sin faste plads i frokoststuen. 

Vi skal ud til fru Petersen, som ifølge Finn er en lidt vanskelig kunde.

- Hun vil som regel have os til at lave mere, end der står på arbejdssedlen, men vi holder os altid kun til det, vi skal – og ikke mere, siger Finn bestemt.

 

- Og så længe vi ikke får nogen klager, så må det jo være, fordi vi gør arbejdet godt nok, tilføjer han.


Årene går deres vante gang i virksomheden. Jeg har fået min faste plads i frokoststuen og sørger for, at hækken er klippet inden pinsen – hvert år.
Men pludselig en dag så sker der noget!
Tiderne gør, at virksomheden bliver nødt til at tilpasse sig for at kunne være konkurrencedygtig. Ledelsen omstrukturerer, medarbejderne kommer på efteruddannelseskurser, og nye arbejdsgange indføres.

Panikken sætter ind!
Medarbejderne er slet ikke klar til forandringer – og da slet ikke nu, hvor det hele jo gik så godt med de sikre faste rutiner og daglige arbejdsmønstre.
Hvorfor nu alt det her nye og usikre?

Den lille virksomhed blev hurtigt agterudsejlet af konkurrenterne. Arbejdspladsen havde bevæget sig ind i en blindgyde og måtte se sig besejret af udviklingen. Den ville ikke følge med.


Havde Poul rykket en plads i frokoststuen for den nye medarbejder, var hækken blevet klippet uden for det faste tidsmønster, eller var fru Petersen ikke blevet betragtet som en vanskelig kunde, så kunne arbejdspladsen måske have været her i dag.


Download mitsvendborg.dk – MAGASIN i venstre side her på bloggenKommentarer: Ingen kommentarer endnu

Provinsielt solskin i vandkanten

12. juni 2012


(Skærmklip fra Google Earth)

AF KRISTINE KARLSHØJ

I denne klumme vil jeg gerne komme omkring kultur som erhvervsfremme, og hvordan du kan være med til at ændre verden ved at ændre din måde at tænke og agere på… Og jeg har en rigtig god oplevelse at trække på.

I april 2012 afholdt Svendborg Bibliotek sit første arrangement i Erhvervspunkt. Erhvervspunkt er bibliotekets servicecenter for såvel iværksættere som etablerede virksomheder. Her kan man booke en erhvervskyndig bibliotekar (for et meget beskedent honorar) til at hjælpe med at løse netop dén udfordring, man står med. Det kan f.eks. være statistisk materiale, kontaktoplysninger, markedsundersøgelser i ind- og udland osv.

Men tilbage til Erhvervspunkts første arrangement. Dagens oplæg blev fremført af Søren Brandi, der, udover at være en anerkendt strategi- og ledelseskonsulent, også har nogle helt klare holdninger til, hvad der virker (og ikke virker) i en middelstor provinsby på Sydfyn. Netop ordet ”provins” fik denne aften en helt anden klang i mine ører. Og det er denne – meget positive – klang, jeg vil bringe videre til jer.

Læs mereKommentarer: Ingen kommentarer endnu

Jura i øjenhøjde

7. juni 2012

(Foto: mitsvendborg.dk)


mitsvendborg.dk giver nu læserne kvalificerede svar på jura-spørgsmål i samarbejde med advokat Claus Olsen, Advokathuset Svendborg. Du vil således her på mitsvendborg.dk resten af året få svar på nogle af de juridiske spørgsmål, som vi på et eller andet tidspunkt kan stå overfor i livet.


OM ADVOKATHUSET SVENDBORG

Advokathuset Svendborg A/S er en moderne advokatvirksomhed, der tilbyder kvalificeret, juridisk rådgivning og lægger vægt på effektiv sagsbehandling, der skaber værdi for klienten.

 

Advokathuset Svendborg:

- Rådgiver mindre og mellemstore virksomheder, privatpersoner, fonde, foreninger m.v.

- Rådgivningen tager afsæt i klientens hverdag og lokalområde.

- Beskæftiger 5 jurister og 7 sekretærer, yder rådgivning inden for hele det juridiske felt.

- Har til huse i Krøyers Pakhus, et af byens smukkeste bygningsværker fra købmændenes storhedstid.
www.advokathuset-svendborg.dk

 

 


OM ADVOKAT CLAUS OLSEN

47 år gammel, født i Svendborg, opvokset på Midtfyn, startede på medicinstudiet og skiftede senere til jura på Århus Universitet.

Praktiseret i advokatbranchen siden 1990, bestalling opnået i 1993, møderet for landsret i 1994, møderet for Højesteret i 2000. Har siden 1997 drevet selvstændig advokatvirksomhed.

Claus Olsen beskæftiger sig navnlig med selskabsret og erhvervsret, straffe- & retssager, voldgiftssager, konkurs, akkord og gældssaneringer, handel med fast ejendom, entrepriseret, arveret og dødsbobehandling.

Sidder i en række selskabsbestyrelser, er antaget som skifteretten i Svendborgs medhjælper i gældssaneringssager, er beneficeret forsvarsadvokat i straffesager, har ved siden af advokatarbejdet undervist i bl.a. erhvervsret i 15 år på Svendborg Erhvervsskole, holder løbende foredrag m.v.

Er gift med Elisabeth, har to børn og bor i Troense på Tåsinge. Dyrker badminton, løb, kajakroning, fitness, sejler gerne i motorbåd om sommeren, kan lide at lave god mad til god vin. 

Læs mereKommentarer: Ingen kommentarer endnu

Tidsmaskinen Højestene

1. juni 2012

LEDER mitsvendborg.dk – MAGASIN, juni 2012 

AF CHRISTIAN DAN JENSEN
Redaktør, mitsvendborg.dk

 

Det er vanskeligt at forklare, hvad det lige er, som sker, i det øjeblik trosserne forlader pullerterne på M/F Højestene, og man om bord på færgen stødt og sikkert bevæger sig i direkte kurs mod øerne Drejø og Skarø. På en eller anden måde er det samme fornemmelse, som når græsplænen lige er slået, og man kan nyde den velfortjente pilsner, mens man betragter det færdige resultat. Kroppen falder helt til ro – nærmest i dvale.

Jeg befinder mig i en tidsmaskine på vej tilbage i tiden. Tidsmaskinen Højestene. For når færgen har slået kajen på Drejø, og cyklen roligt triller henover broklappen og ind på øen, så er man straks i en helt anden tidsalder. Her er ingen jagt på parkeringspladser, kø ved kassebåndet eller overfyldte sæder i bybussen. Næ, her ånder fred og ro, harmoni og fordragelighed.

Drejø er 5 km lang og 2 km bred, og her bor 69 mennesker. De første hilser jeg på på vejen fra færgehavnen og op til Drejø By, som ligger lige i centrum af øen. Jeg passerer en ældre Massey Ferguson-traktor på vejen, som jeg umiddelbart vil skønne til at være fra starten af 70´erne. Føreren hilser på mig med et kort nik med hovedet, mens traktoren prutter videre ned af vejen. Det fik mig til at tænke på historien om amtsprovsten, der for 200 år siden besøgte Drejø og beskrev sine gode oplevelser for en af øens ældste, der replicerede:

“Én mil til Tåsinge, én mil til Fyn og én mil til Ærø – herregud, at dog Drejø sådan er lagt midt i verden!”


Lidt nord for Drejø ligger Skarø. Her lever blot 38 beboere, og med sine to kvadratkilometer kan øen spadseres rundt på ganske kort tid. Men hvem har travlt, når man er på øerne?
Skarø har været landskendt siden 1974, hvor øen fik sin første ø-lejr – og de har været der siden. I dag har Skarø både en musikfestival og en øko-is, som hver uge nydes så langt væk som i Singapore. Men det kan du læse meget mere om inde i magasinet.
Efter en yderst velsmagende og speciallavet signatur-is, lavendel-is til Egeskov Slot fra Is fra Skarø, og en forsmag på årets Skarø Festival i frugthaven sammen med festivalarrangør Lasse Bekker går turen tilbage mod tidsmaskinen Højestene, som afgår på dagens sidste overfart mod fastlandet. Ventetiden nydes i selskab med lyden af stilheden kun krydret af kvidrende ællinger, som boltrer sig kåde og næsten ny-udklækkede i strandkanten. Vidunderlige Skarø!

 

God fornøjelse og god sommerKommentarer: Ingen kommentarer endnu

Lokale annoncerMøllergade 7 - 5700 Svendborg
Tlf: 62 21 06 83


Kullinggade 29 - 5700 Svendborg Tlf. 62 25 18 28
Speciale: miljøvenligt træ

Robinie-Egetræ-Douglasgran-Lærketræ.
Vestergade 96, 5700 Svendborg

Tlf. 62 22 47 40

Lokale annoncer


Udvikling Fyn
Centrumpladsen 4
5700 Svendborg
tel: 62 23 57 00
Kultur- og Byliv

-Altid på toppen af MøllergadeDeltag i den kulturelle debat
www.svendborgkultur.dk
Kulturelt Samråd Svendborg


BORGERFORUM Svendborg


Svendborg Blues ‘n’ Roots

Svendborg Blues 'n' Roots
Tilmeld nyhedsmail

Debattemaer på bloggen

OverblikDe mest debatterede emner på bloggen finder du her

Lokalmedier  - Få Dit arrangement med

Frederiksøens fremtid

Frederiksøens fremtid
-Åben debat -Ideer og tanker -Skitseforslag

Blogroll

Artikler og nyheder inden for it

Prøv energiberegneren: